Yhteystiedot

Hallitus 2020-2021

Puheenjohtaja Liuska Virpiliuskavirpi49@gmail.com0400 689 140
Varapuheenjohtaja Kiviniemi Marjokiviniemi.marjo1@gmail.com040 822 1178
Sihteeri Tanhua Anne-Marieanne.tanhua@pp.inet.fi040 514 9621

Jäsen

  

Varajäsen

 
Marin Piiku  1. Palokangas Nina 
Kiviniemi Sisko  2. Vuoriaro Kaija 
Huhtamella Tarja  3. Sinitokka Pauliina 
Arhipoff Tiina  4. Huhtamella Eija 
Kiviniemi Marjo    
Vikeväkorva Paula    
Tanhua Anne-Marie    
     
Jäsenasiainhoitaja Marin Piikuritva.marin@pp.inet.fi040 138 4561
Kotisivujen ylläpitäjä Tanhua Jarijari.tanhua@pp.inet.fi040 526 5113
JHL liiton hallituksen Huhtamella Tarjatarja-huhtamella1@hotmail.com040 725  3554
     

Luottamushenkilöt 2018-2021

    
Pääluottamusmies Liuska Virpiliuskavirpi49@gmail.com0400 689 140
     
Toimistoala Marin Piikuritva.marin@pp.inet.fi040 138 4561
Sivistystoimi Liuska Virpiliuskavirpi49@gmail.com0400 689 140
     
Tekninen Huhtamella Keijokeijohuh@gmail.com0400 207 870
     
Päivähoito Huhtamella Eijaeija.huhtamella@gmail.com0400 982 415
Varaluottamusmies Kiviniemi Marjokiviniemi.marjo1@gmail.com040 822 1178
Ruokapalvelu Törmänen Soilesoile.tormanen@hotmail.com040 525 6027
Avainta Kallioinen Juhakallioinenjuha@gmail.com040 724 5832
Perhepäivähoito Tanhua Anne-Marieanne.tanhua@pp.inet.fi040 514 9621
Vanhus- ja vammaishoito Palokangas Ninahuhtamella_11@hotmail.com040 702 5357

Muut toimijat

    
    
Nuorisovastaava Kiviniemi Marjokiviniemi.marjo1@gmail.com040 822 1178
Yhteistyötoimikunnan jäsen Liuska Virpivaralla Kiviniemi Marjo 

Mattojärven mökki

    
Vuokraus, mökki emäntä Liuska Virpi 0400 689 140
Huolto/kunnostus mökki isäntä Huhtamella Keijo 0400 207 870

 

Huvitoimikunta: Vikeväkorva Paula, Kiviniemi Marjo, Arhipoff Tiina ja Palokangas Nina

 

Inarin JHL 674. ry
99800 Ivalo

Yhdistysrekisteritunnus
0818276-9